Missie: bijdragen aan gymlessen door vakdocenten weer structureel in het onderwijsprogramma van basisscholen te krijgen.

PlayMoGym streeft naar het zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk maken om op een voor de school passende manier te kiezen voor gymonderwijs door een vakdocent. Gymonderwijs met sport- en beweegactiviteiten die leuk, waardevol en inspirerend zijn. Gymlessen niet alleen als doel motorische ontwikkeling, maar ook als middel op zowel cognitief en sociaal emotioneel vlak.

Doelstelling 2022 – 2023

Er wordt op minimaal 4 basisscholen gymlessen gegeven worden door vakdocenten vanuit PlayMoGym, en docenten en kinderen de voordelen hiervan ervaren.

Om dit bereiken wil PlayMoGym de drempel verlagen voor scholen door niet op contract te werken maar per uur. De voordelen hiervan zijn onder andere dat:

  • De school flexibeler is in hoeveel uren zij wil besteden aan gymlessen. Kan voor 1 uur in de week voor één klas zijn, tot bijvoorbeeld 25 uur in de week voor alle klassen.
  • De school flexibeler is in hoelang zij gymlessen willen. Kan voor 1 dag, een week of een schooljaar zijn.
  • De school geen dienstverband hoeft af te sluiten met de docent.

PlayMoGym probeert hiermee gymonderwijs door een vakdocent nog meer onder de aandacht te brengen bij basisscholen, in de hoop op weer meer werkgelegenheid. Dit met de overtuiging dat als een school eenmaal de impact ervaart van een vakdocent gym, de school niet anders meer wil.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • Ethisch en integer handelen
  • Kwaliteit
  • Betrouwbaar
  • Respectvol
  • Innovatief
  • Verantwoord (maatschappelijk) ondernemen