Visie: Met sport en bewegen bijdragen aan het levensgeluk van kinderen.

Missie: Gymonderwijs dat leuk, waardevol en inspirerend is voor elk kind.

PlayMoGym streeft naar het zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk maken om op een voor de school passende manier te kiezen voor gymonderwijs door een vakdocent.

Gymonderwijs met sport- en beweegactiviteiten die leuk, waardevol en inspirerend zijn. Gymlessen niet alleen als doel motorische ontwikkeling, maar ook als middel op zowel cognitief en sociaal emotioneel vlak.

Om dit bereiken werkt PlayMoGym niet op contract maar per uur. De voordelen hiervan zijn onder andere dat:

  • De school flexibeler is in hoeveel uren zij wil besteden aan gymlessen. Kan voor 1 uur in de week voor één klas zijn, tot bijvoorbeeld 25 uur in de week voor alle klassen.
  • De school flexibeler is in hoelang zij gymlessen willen. Kan voor 1 dag, een week of een schooljaar zijn.
  • De school geen dienstverband hoeft af te sluiten met de vakdocent.