Gymlessen en gymactiviteiten

voor kinderen en jongeren.

We streven naar het zo aantrekkelijk mogelijk maken te kiezen voor sport en beweegactiviteiten die waardevol en inspirerend zijn voor (basis)scholen, kinderen en ouders.